https://www.openegov.admin.ch/content/metas/en/home/gesmw.html